Citytrips
Vakantiewoningen & villa's
Luxe & Honeymoon
Huurwagen
Cadeaubon
A la carte reizen
 
Maak een afspraak bij Holidaypride voor een persoonlijk en professioneel advies op maat.


 
    Tel +32(0)2.502.73.77  
   
 
 
   info@holidaypride.be  
 
 
     
     
     
     
     
     
Bescherming van persoonlijke gegevens

Bescherming van persoonlijke gegevens

Ons bedrijf is bezorgd over uw persoonlijke gegevens en onze relatie met onze klanten, prospects en partners en wenst uw persoonlijke gegevens op een transparante manier te verwerken. Deze verklaring bespreekt uw wettelijke rechten en plichten. Lees het volgende aandachtig door.
HOLIDAYPRIDE wenst erop te wijzen dat het te allen tijde voldoet aan de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de verwerking van persoonsgegevens en / of de Europese regelgeving van 2016 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy bij de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG. Deze Privacyverklaring bevat onder andere informatie over de aard van de persoonlijke gegevens die HOLIDAYPRIDE verzamelt, en hoe HOLIDAYPRIDE dergelijke persoonlijke gegevens gebruikt en verwerkt.
Het feit dat u onze site raadpleegt, impliceert uw uitdrukkelijke toestemming (door uw persoonlijke gegevens of opt-in mee te delen) van onze verklaring over de bescherming van het privéleven en dus ook van de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en behandelen.
 
Begrippen
In het onderstaande gegevensverwerkingsbeleid worden de volgende concepten aangetroffen.
► Persoonlijke gegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijv. Naam, NISS, e-mailadres, adres, GSM, …).
► Een behandeling: bewerking uitgevoerd op persoonlijke gegevens (verzameling, opname, opslag, vernietiging, uitwissing …).
► Een controller: een natuurlijke of rechtspersoon die de middelen en doeleinden van de behandeling bepaalt.
► Een onderaannemer: natuurlijke of rechtspersoon die namens de controller gegevens verwerkt.
 
 HOLIDAYPRIDE
Ons bedrijf is als volgt genoemd: Bvba HOLIDAYPRIDE
Ons bedrijf is geregistreerd bij de ECB onder nummer BE0876158141
Het hoofdkantoor bevindt zich op de Louizalaan 51, 1050 Brussel. .
 
Onze behandelingsmanager
De aangewezen controller is Jimmy Pauwaert
Als gegevensbeheerder moet ons bedrijf voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensverwerking voor doeleinden die het zelf bepaalt. Het is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens, inclusief zijn klanten, prospects of partners.
 
De gegevens die over u zijn gebruikt
Ons bedrijf verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden.
Om u te identificeren, contact met u op te nemen en u effectief van dienst te zijn, verzamelen wij de volgende gegevens:
Naam
Voornaam
adres
Klant nummer
e-mail
Geboortedatum en geboorteplaats
Gegevens over uw identiteitskaart en / of paspoort
Informatie over uw gebruik van de HOLIDAYPRIDE-website, inclusief uw IP-adres, uw browsertype, de webpagina’s die u bezoekt en mogelijk uw locatiegegevens
 
Oogsten van persoonlijke gegevens
HOLIDAYPRIDE verzamelt persoonlijke gegevens bij:
Een samenwerking met HOLIDAYPRIDE
Het bezoek van de website
Gebruik van HOLIDAYPRIDE-services
Aankoop van HOLIDAYPRIDE-of gerelateerde producten
Registratie voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website)
Correspondentie met HOLIDAYPRIDE
Korting aanbiedingen
Uitwisseling van visitekaartjes
 
Gerechtvaardigde interesse
Onze samenleving moet als een bedrijf kunnen functioneren. De Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens spreekt van “legitiem belang”.
Als commerciële onderneming vormen een aantal legitieme belangen de basis van de behandelingen die we aanbieden. We doen er alles aan om de kwaliteit van onze services te waarborgen door een balans te vinden tussen de impact die deze behandelingen kunnen hebben op privacy en de legitieme belangen van elk bedrijf.
Als u bezwaren hebt tegen bepaalde behandelingen, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook de rechten uitoefenen die de specifieke regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens biedt.
 
Legitieme interesse
Onze organisatie moet als een bedrijf kunnen functioneren. De Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens spreekt van “legitiem belang”.
Als commerciële onderneming vormen een aantal legitieme belangen de basis van de behandelingen die we aanbieden. We doen er alles aan om de kwaliteit van onze services te waarborgen door een balans te vinden tussen de impact die deze behandelingen kunnen hebben op privacy en de legitieme belangen van elk bedrijf.
Als u bezwaren hebt tegen bepaalde behandelingen, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook de rechten uitoefenen die de specifieke regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens biedt.
 
Onze onderaannemers en onze leveranciers
Voor de uitvoering van een aantal operaties doen wij een beroep op:
► aan leveranciers
► of aan onderaannemers.
We streven ernaar betrouwbare partners en leveranciers te betrekken met voldoende beveiliging om onze gegevens en klantgegevens te behouden.
Voor uw betalingen op afstand maken wij gebruik van de diensten van Igenico
 
Rechten van de klanten
De Europese verordening biedt klanten en prospects de volgende rechten:
Recht om gegevens te raadplegen
U kunt de gegevens die wij over u verwerken raadplegen. Als u dit recht van toegang uitoefent, proberen wij u een zo volledig mogelijk beeld te geven van uw gegevens. Sommige gegevens kunnen echter uit onze bestanden worden verwijderd. Op dezelfde manier kunnen sommige gegevens die op media zijn opgeslagen om back-ups te garanderen na verloop van tijd ons niet toestaan deze gegevens weer te geven.

Recht van rectificatie van gegevens
U kunt een correctie van uw gegevens aanvragen of uw gegevens invullen bij de hierboven genoemde gegevensbeheerder.

Recht om bezwaar te maken tegen een specifiek gebruik
Als u betwist dat wij uw gegevens behandelen op basis van uw legitieme belangen, kunt u bezwaar maken tegen een specifiek gebruik. Er zijn echter gevallen waarin we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verwerken.

Recht om gegevens te verwijderen
Als u vermoedt dat gegevens onjuist zijn verwerkt, kunt u verzoeken dat deze gegevens worden verwijderd. Er zijn echter juridische gevallen waarin verwijdering wettelijk niet is toegestaan.

Recht om zich tegen automatische verwerking te verzetten
U kunt zich verzetten tegen geautomatiseerde behandelingen. Neem contact met ons op om te zien hoe u op uw verzoek het best kunt reageren. Sommige behandelingen zijn inderdaad geautomatiseerd om u beter te kunnen dienen.
Voor de uitoefening van deze verschillende rechten, wees nauwkeurig in het verzoek dat u uw identiteit formuleert en motiveert.

Recht om u uit te schrijven
U kunt zich altijd afmelden via de knop “Uitschrijven” onderaan de e-mail van HOLIDAYPRIDE.
Heeft u vragen, opmerkingen over de verwerking van uw gegevens?
U kunt contact opnemen met de controller van ons bedrijf vermeld in punt III.
 
Tijd van instandhouding
HOLIDAYPRIDE respecteert wettelijke bewaartermijnen. Klantgegevens worden verwijderd in de maand januari na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn. Ongevraagde applicaties worden een jaar bewaard.
 
Toegang tot derden
HOLIDAYPRIDE zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, behalve wanneer dit nodig is voor het aanbieden van HOLIDAYPRIDE-services en de optimalisatie ervan. Onverminderd het voorgaande is het ook mogelijk dat HOLIDAYPRIDE toegang geeft tot uw persoonlijke gegevens aan de betreffende autoriteiten waar HOLIDAYPRIDE wettelijk of juridisch is toe verplicht voor bescherming en verdediging van zijn rechten;
 
Andere sites
Onze website bevat links naar andere sites. HOLIDAYPRIDE is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere sites of de toepassing ervan.
 
Klachten
Als u klachten heeft over hoe HOLIDAYPRIDE uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en / of verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
 
Contact opnemen met HOLIDAYPRIDE
Als u vragen heeft over ons privacybeleid of hoe HOLIDAYPRIDE uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt of verwerkt, neem dan contact met ons op:
Per e-mail: JIMMY@HOLIDAYPRIDE.be
Per post: HOLIDAYPRIDE Bvba – Louizalaan, 51 – 1050 Brussel


Cruises
Hotels
Clubs
Evenementen
Groepsrondreizen
Privé rondreizen
Nieuwsbrief
like_us_facebook.gif